45 coaches online • Server time: 19:27
* * * Did you know? The best interceptor is Leena with 22 interceptions.
Log in
Recent Forum Topics goto Post Welcome Newcomers - ...goto Post NCBB Season 41goto Post Stunty Leeg Rosters
English | Dansk | Deutsch | Español | Français | Suomi | Italiano | Polski | Svenska
FUMBBL Regler
Oversat & redigeret af Topper28 i samarbejde med Christer. Yderligere hjælp givet af Heinz og DonKosak og Mithrilpoint.

Version 2.9

Ændringer fra tidligere versioner er markeret med blåt

FUMBBL Regler
Disse regler er tilgængelige på flere sprog. Oversættelserne er lavet for at gøre reglerne nemmere at forstå. De officielle regler er tilgængelige i den engelske version. Skulle reglerne afvige i oversættelsen til andre sprog, er den engelske version altid den gældende version. FUMBBL er en stor liga med tusindvis af hold. For a sikre en balanceret brugerflade i en liga af denne størrelse, har vi implementeret følgende regler. Nogle af reglerne er lavet pga. begrænsninger i klienten. Nogle af reglerne er lavet af hensyn til administrationen af hele ligaen. Andre er selvindlysende og behøver ikke videre forklaring. Disse er dog med for fuldstændighedens skyld. Vær venlig at læse reglerne grundigt igennem.

Indledning
 • Alle referencer til ”FUMBBL administration” i denne tekst refererer til administratorerne og sikkerhedsofficererne.
 • FUMBBL administratorernes tolkninger af reglerne er ALTID dem der gælder.
 • Administrationen forbeholder sig ret til at tilsidesætte reglerne, som står på denne side, hvis det anses for nødvendigt.
 • Brud på reglerne grundet fejltolkning påvirker ikke konsekvenserne af dine handlinger. Hvis nogle af reglerne er uklare kan du logge på FUMBBL chatten og gå i #Help kanalen for at få en forklaring.
Konto
 • Du må kun have 1 konto.
 • Din konto er personlig. Du må ikke dele den med andre.
 • Du er ansvarlig for alle handlinger, der sker ved brug af din konto. Hvis din bror, en ven eller andre bryder reglerne via din konto, er det dig der bliver gjort ansvarlig.
Spilleregler
 • Tolkning af reglerne sker i følgende rækkefølge: Klienten – Angående fejl (Bug), se det relevante afsnit længere nede i reglerne. Divisionsspecifikke regler – Se divisionssiden. Denne side LRB (Living Rule Book) – Ved ændringer i LRB, kan der forekomme tidsrum hvor FUMBBL anvender en kombination af nye og gamle regler.
 • Et hold må ikke spille 2 gange i træk mod samme modstander. Noter venligst at dette betyder at begge hold SKAL spille mindst én kamp før holdene kan mødes igen.
Afvigelser fra LRB
 • Handicaptabellen er kun delvist implementeret i klienten. Læs JavaBBowl README for mere information.
 • Turneringssektionen anvendes ikke. Dvs. Vi anvender ikke udfordringsreglerne.
Software
 • Alle kampe skal spilles med SkiJunkies Java klient.
 • Den nyeste version af klienten skal altid anvendes, med mindre den indeholder kendte fejl (bugs). Er dette tilfældet skal den seneste virkende version bruges. Den anbefalede klient-version står altid beskrevet i IRC #Fumbbl kanal overskrift.
 • Spil aldrig med forskellige klient-versioner mod hinanden. FUMBBL vil ikke acceptere resultatet af sådanne kampe.
 • Spil ikke enkeltstående kampe (STAND ALONE). Dette giver kun 1 .ZIP fil. Så, lad være med at spille på 1 computer mod dine venner og familie.
 • Brug altid hold fra FUMBBL. Dette gør at alle indstillinger ift.. LRB er korrekte. For at undgå unødige dialogvinduer ved opstart, skal alle 2k1 muligheder slåes til i klienten.
Hold
 • Alle spillere og hold skal navngives. Brug lidt tid på at lave ordentlige navne. Vi vil ikke se navne som ”Lineman 1.” Navne skal holdes på et stuerent plan. Brug din sunde fornuft.
 • Du skal bruge hold fra FUMBBL. Dette er for at undgå fejl og for at sikre at alle opgraderinger (Skills) er tilgængelige.
 • Hvis en hold-type ændres via nye regler, forbliver dit hold som det er, men du kan ikke købe nye spillere fra gamle versioner af hold-typen. Vi gør opmærksom på at skulle bestemte spillertyper ændre sig vil denne ændring være global og i overensstemmelse med nye regler.
 • Du må under ingen omstændigheder ændre på et hold som er i gang med en endnu ikke afsluttet kamp.
 • Hvis dit hold har fejl (Bug), så som dobbelte spillere eller dobbelte opgraderinger (Skills), må du ikke spille kampe. Lad være med at prøve at rette fejlene selv. Kontakt en administrator, så fejlen kan repareres på korrekt måde.
 • Hold i Ranked eller Blackbox forventes at prøve på at opnå 11 spillere eller flere på holdet. Dette betyder ikke at alle hold under 11 spillere skal hyre en lineman med det samme når de kan, man har stadig frit valg, bare man ikke lader holdet gå til grunde med vilje.
Starte kamp
 • Diskutér/aftal aldrig spilstrategi før kampen startes. Dette inkluderer aftaler om ikke at foule og alle andre begivenheder der påvirker kampen.
 • En kamp regnes som startet det øjeblik, klienterne kobler sammen. Fra dette tidspunkt er du forpligtet til at fuldføre kampen. Notér, at dette også inkluderer scenarier, hvor din modstander køber nye spillere efter enighed om kampen. Denne regel gælder ikke, hvis mindst en af deltagerne tilkobler sig med et andet hold end aftalt.
 • Lad være med at starte en kamp, hvis der er en chance for, at du ikke kan fuldføre den, medmindre din modstander er informeret om dette. Hvis du ikke gør opmærksomhed på andet, er det forventet, at du kan spille i 90 minutter.
 • Du kan ikke rapportere et resultat for en kamp spillet mellem to hold fra forskellige divisioner.
Kampe
 • Du må under ingen omstændigheder slette og/eller modificere filer som er tilkoblet til en kamp, der ikke er færdigspillet. Dette inkluderer gemte filer (Save files), holdopstillinger og alle andre filer som bruges af JavaBBowl for at klienten kan fungere korrekt.
 • Ingen spiller (Coach) må under nogen omstændigheder forlade et spil som er i gang. Spil enten færdig eller kast håndklædet i ringen. Dette gælder også selvom din modstander fouler dig i alle spillets 16 omgange (Turns), forsinker en scoring (Touchdown) eller handler på andre måder som du finder sportsligt upassende.
 • Hvis en spiller (Coach), af uvisse grunde, bliver nødt til at forlade en kamp i utide eller hvis din modstander ikke svarer eller foretager nogen handlinger i spillet i en sammenhængende periode på mindst 15 minutter mens klienten stadig kører, betragtes vedkommende som frakoblet, og du skal følge de pågældende regler om frakobling (Disconnections) beskrevet senere.
Concessions (kaste håndklædet i ringen)
 • Concessions må kun laves når og hvis der er god grund til det.
 • I denne sammenhæng betyder det at det opgivende hold behøver en gældende og accepteret grund til at opgive. Et hold der tager enorme mængder CAS er en gyldig grund. Andre grunde kan være; mangel på spillere til at kunne sætte et fuldt hold på banen; eller at man bliver udspillet, i denne sammenhæng på grund af modstanders touchdowns.
 • At opgive (Conceding) når ingen af de førnævnte eksempler er til stede, kræver en administrators accept.
 • Hvis du er usikker på om din kamp kvalificerer sig som en gyldig kamp at opgive, kontakt da en administrator som vil afgøre det.
 • En kamp som en administrator har bestemt er OK til at opgive selvom de førnævnte eksempler ikke er til stede, vil få en log lagt i kampreporten for at markere dette.
Frakobling
 • Hvis din modstander bliver frakoblet kampen, forventes det, at du venter 15 minutter for at se om vedkommende vender tilbage til kampen.
 • Hvis din modstander ikke vender tilbage inden for denne periode kan du, hvis du vil, opgive kampen og finde en ny kamp. Hvis du bestemmer dig for at opgive kampen, skal du vide, at der ingen spor af kampen vil være at finde nogen steder. Dette inkluderer de point (SPP) og skader (Injuries) som du evt. har opnået i den pågældende kamp. Hvis du vælger at ville spille kampen færdig, kan du ikke bruge dit hold før den ikke afsluttede kamp er blevet spillet færdig. Lige meget hvilken løsning du vælger, skal du altid sende en besked (PM=Private message) til din modstander for at fortælle om din beslutning angående kampen.
 • Hvis du selv bliver frakoblet skal du, når du får adgang til FUMBBL, omgående kontakte din modstander for at forklare grunden til din frakobling og tilbyde at spille kampen færdig. Hvis din modstander ikke er på chatten eller på FUMBBL længere, skal du sende ham/hende en PM med tilbudet og prøve at få en ny kampaftale sat i stand, så kampen kan spilles færdig. Hvis du ikke modtager et svar fra din modstander inden for 24 timer fra afsendelsestidspunktet, kan du opgive kampen som beskrevet ovenfor under denne overskrift. Husk at sende en PM om din beslutning.
 • Hvis serveren bliver frakoblet eller hvis den tilbageblevne spiller (Coach) forlader spillet inden de 15 minutter er gået som skrevet før, vil begge spillere (Coaches) blive betragtet som frakoblet og skal begge forholde sig til det før skrevne ang. frakoblinger.
Rapportering af resultat
 • Efter en kamp er færdigspillet, skal begge involverede spillere rapportere kampen med det samme. Dette sker de fleste gange automatisk, men i visse tilfælde er det nødvendigt at rapportere manuelt. For at rapportere en kamp manuelt skal .ZIP filen fra resultatmappen rapporteres via det rette link fra FUMBBL.
 • Spillere (Coaches) må ikke aftale at undlade rapportering af en færdigspillet kamp. Hvis kampen officielt blev startet, skal kampen rapporteres. En kamp er officiel hvis FUMBBL Login muligheden er aktiveret i klientens options side. Notér venligst at hvis du vil spille en kamp uden at rapportere den (Prøvespil, træning osv.) skal du de-aktivere Fumbbl login.
 • En hver form for redigering af .ZIP filer er strengt forbudt.
 • Hvis en .ZIP fil bliver ødelagt eller forsvinder, skal du kontakte en administrator for at få problemet løst hurtigst muligt. Ingen af de 2 hold må spille nye kampe med deres hold før dette problem er løst.
Klientfejl (BUGS)
 • Hvis der sker fejl (Bug) i en kamp og det ikke er muligt at fuldføre den, droppes kampen og I rapporterer ikke noget resultat. Det er tilladt for begge hold at finde nye modstandere straks derefter.
 • Hvis du spiller med en ny klientversion og du finder en kritisk fejl vedrørende reglerne (Bug) som ikke eksisterede i den foregående klientversion, skal kampen afbrydes og du skal gå tilbage til den forhenværende version som virker. Husk at rapportere disse fejl (Bugs) på IRC chatten og/eller bruge BugZillas rapporteringssystem fra FUMBBL.
 • Hvis klienten laver fejl i beregning af resultater, bliver det betragtet som en fortolkning af reglerne og kampen skal rapporteres som den nu engang er. Dette inkluderer, problemer med synkronisering (Out-of-sync), som kan forårsage, at en kamp ender for tidligt.
 • Udnyttelse af kendte fejl (Bugs) for egen vindings skyld er strengt forbudt. Dette gælder ikke de regelfortolkninger som står beskrevet i dokumentationen i JavaBBowl distributionen.
 • Alle fejl (Bugs) i klienten som findes skal rapporteres til SkiJunkie ved at bruge BUG rapporteringssystemet på FUMBBL.
Spillerkontrollerede Ligaer/turneringer
 • I alle henseender, er ligaer og turneringer styret af spillere, (Coach) betragtet ens i forhold til de her beskrevne regler. Når der i dette afsnit refereres til ligaer gælder samme regler for turneringer.
 • At spille mange kampe indenfor en lille gruppe af spillere betragtes som en liga, uanset hvilken division du spiller i. Hvis du helst vil spille mod en fast gruppe af dine venner, skal du lave et Division T hold, som gør dette muligt.
 • Enhver liga som tillader hold fra andre divisioner end Turneringsdivisionen (Division T), og baserer scoringssystemet på liga- eller gruppemedlemskab, skal have tilladelse fra administratorerne. Kontakt administratorerne for mere information ang. dette emne.
Etikette
 • Først og fremmest: Vi er klar over, at hovedparten af følgende regler er selvskrevne og uddybning burde være overflødig. Uheldigvis, har en lille gruppe spillere vist os, at det er nødvendigt at skrive dem med i dette regelsæt.
 • FUMBBL er en konkurrencepræget liga. Du er velkommen til at introducere nye spillere til dette spil, men lad være med at rapportere et resultat fra en træningskamp mod en ven som ikke ved, hvordan man spiller Blood Bowl. Det er højst sandsynligt, at en ny spiller vil tabe en del kampe i starten. Hvis alle disse kampe er mod denne samme modstander, vil den erfarne spiller få en masse fordele som ikke er fair for resten af FUMBBL spillerne. Foreslå din ven at spille mod andre end lige dig; der er massere af nye spillere som opdager FUMBBL hver dag. Disse spillere vil kunne give mere balancerede kampe for en begynder. Hvis denne regel ikke bliver overholdt, vil vi pensionere (retire) de hold som er involverede.
 • Rapporter resultatet af din kamp straks efter kampen er færdig spillet. Der er ingen der har lyst til at vente længere end højst nødvendigt. Hvis du har tid til at spille kampen, så har du også tid til at rapportere resultatet. Vi forstår selvfølgelig, at der nogle gange kan ske uventede ting som kan forårsage, at en rapportering trækker ud. Skulle det ske, skal du kontakte en administrator så hurtigt som muligt. Hvis denne regel brydes ofte, kan det resultere i, at den pågældende spiller bliver frataget retten til at spille på FUMBBL.
 • Arrangerede kampe, (Eks. Spille for at tabe) vil overhovedet ikke blive tolereret. Det samme gælder for spillere som tillader at modstanderen scorer ekstra point (Touchdowns) og alle andre handlinger, der indbringer SPP (Star Player Points).
 • Spillere forventes at spille nogenlunde balancerede kampe. At spille mod hold som er lavere rangeret er lovligt, men skal aldrig udnyttes. Det er underforstået, at nogle hold sommetider behøver rekreations kampe efter særdeles blodige kampe. Med det sagt, så vil spillere som kun spiller kampe mod lavere rangerende hold blive frataget retten til at spille på FUMBBL.
 • Hvis du mister forbindelsen og bliver frakoblet midt i din egen tur (Turn), skal du gøre dit bedste for at være fair. Hvis du allerede har lavet nogle træk i din tur, skal du prøve at genskabe disse træk når du får forbindelse til spillet igen. F.eks. hvis din modstander scorede et touchdown inden du mistede forbindelsen, er det kun fair at han/hun får lov til at score igen lige efter du kommer tilbage i spillet. Det samme gælder for andre typer af hændelser i spillet.
 • Personlige angreb og gentagen brug af underlødigt sprog vil ikke blive accepteret på nogen måder. Diskussioner om andre spilleres spillestil vil ikke blive betragtet som personlige angreb.
 • Det er forbudt at forsinke spillets gang med vilje; f.eks. ved at undlade at trykke "end turn" eller vente med at flytte spillere i længere perioder.
 • Anstødeligt sprog – dette inkluderer men er ikke begrænset til: Racisme, sexchikane og religiøs forfølgelse – er ikke tilladt.
 • At spille flere kampe (multiple games) på én gang er strengt ulovligt, med mindre at alle indvolverede parter acceptere dette fuldt ud.
Navngivning og offentlige sortlister (Blacklists)
 • Det er tilladt at offentliggøre navne på andre coaches og links til sådanne informationer på FUMBBL. Dog gælder følgende undtagelser:
 • Det er tilladt at navngive spillere på sine hold efter andre coaches. Ønsker coachen sit navn fjernet, skal dette respekteres og imødekommes hurtigst muligt.
 • Sortlister (Blacklists) og lister over uønskede modstandere (do-not-play lists) må udelukkende indeholde coach-navne. Ingen yderligere informationer såsom begrundelser for optagelse på listen er tilladte. Denne regel gælder ligeledes for andre typer lister, der kan opfattes som stødende.
Konsekvenser af regelbrud
 • At bryde ovenstående regler kan have forskellige konsekvenser. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: kontoblokering, advarsler, hold pensionering og nulstilling af rangering. Den specifikke konsekvens håndteres fra sag til sag, og beror samtidig på regelbruddets art.
 • FUMBBL administrationens beslutninger er endegyldige, og kan ikke omstødes.

 • Disse regler kan ændres uden varsel.